Somalian Air Force

 Somalia

31 Dec 2021
SO-TB2
  -  
Bayraktar TB2